Nhan nam nhieu kim cuong nhat Nhẫn nạm nhiều kim cương nhất

Một kỷ lục thế giới mới về nghệ thuật trang trí vừa được trao cho Công ty kim hoàn Lobortas - Karpova của Ukraine với sản phẩm là chiếc..