Mot so Model Vaio va Clie khong the su dung cac the nho moi Một số Model Vaio và Clie không thể sử dụng các thẻ nhớ mới

Ba Model thẻ nhớ Memoru Stick Pro hiện được khai trương bởi Sony và được ra mắt vào thứ Sáu sẽ không hoạt động trong một số các máy tính để..