Giai thuong 5 trieu USD cho nha lanh dao chau Phi Giải thưởng 5 triệu USD cho nhà lãnh đạo châu Phi

Nhà triệu phú truyền thông người Sudan, Mo Ibrahim (ảnh), hôm qua đã tuyên bố thành lập Quỹ Mo Ibrahim về Thành tựu lãnh đạo châu Phi. Đây..