Ba toi luon chu truong hoa giai hoa binh dan toc "Ba tôi luôn chủ trương hòa giải, hòa bình dân tộc"

Được lập làm Tổng thống của chính quyền miền Nam Việt Nam vào ngày 28/04/1975 và chỉ tại vị chưa đầy 72 giờ, trưa ngày 30/04/1975, tướng..