» Tìm kiếm:

Milkweed Editions

Cuoc ra mat hoanh trang cua tho Viet tren dat My Cuộc ra mắt hoành tráng của thơ Việt trên đất Mỹ

Lần đầu tiên, một tập thơ đương đại Việt Nam sẽ được xuất bản tại Mỹ với số lượng lớn chưa từng thấy với thơ dịch: 5.000 bản bìa cứng. Tập..

Cuoc ra mat hoanh trang cua tho Viet tren dat My Cuộc ra mắt hoành tráng của thơ Việt trên đất Mỹ

Lần đầu tiên, một tập thơ đương đại Việt Nam sẽ được xuất bản tại Mỹ với số lượng lớn chưa từng thấy với thơ dịch: 5.000 bản bìa cứng. Tập..

Dua tho Viet den nuoc My Đưa thơ Việt đến nước Mỹ

Cùng với việc dịch thơ Nguyễn Trãi (đã hoàn tất, 141 bài), nhà thơ Nguyễn Đỗ cùng đồng dịch giả Paul Hoover đã giới thiệu những gương mặt..