Tai nang moi tren san bang quoc te Tài năng mới trên sân băng quốc tế

Mao Asada, 16 tuổi (sinh ngày 25/9/1990) đã tiếp bước thần tượng của mình, Midori Ito (là người châu Á đầu tiên vô địch thế giới trượt băng..