» Tìm kiếm:

Michael Radu

Afghanistan khong dang so doi voi My phan II "Afghanistan không đáng sợ đối với Mỹ" (phần II)

Nhiều nhà phân tích cho rằng Afghanistan có lợi thế lớn về địa hình và nhờ đó, họ có thể cho Mỹ nếm mùi thất bại bằng những cuộc phục kích..