» Tìm kiếm:

May Van Laack Hà Nội

Thu tuong Duc dong tho nha may may Thủ tướng Đức động thổ nhà máy may

Ngày 8/10, Thủ tướng CHLB Đức Schroeder cùng Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tham gia lễ động thổ Nhà máy May Van Laack Hà Nội (doanh..