» Tìm kiếm:

Matthias Stolz

The he tap su Dam dau vao bun hay quay lai thoi no le "Thế hệ tập sự": Đâm đầu vào bùn hay quay lại thời nô lệ?

Báo Die Zeit của Đức vừa đăng một phóng sự mang tên "Thế hệ tập sự". Tác giả của thiên phóng sự gây tiếng vang này, phóng viên Matthias..

Noi buon the he dam dau vao bun Nỗi buồn thế hệ “đâm đầu vào bùn”

Báo Die Zeit của Đức vừa đăng một phóng sự mang tên “Thế hệ tập sự”, nó nhanh chóng được dịch sang nhiều thứ tiếng và in trên nhiều tờ..

The he tap su "Thế hệ tập sự"

Báo Die Zeit của Đức vừa đăng một phóng sự mang tên "Thế hệ tập sự", nó nhanh chóng được dịch sang nhiều thứ tiếng và in trên nhiều tờ báo..

Noi buon the he dam dau vao bun Nỗi buồn thế hệ “đâm đầu vào bùn”

Báo Die Zeit của Đức vừa đăng một phóng sự mang tên “Thế hệ tập sự”, nó nhanh chóng được dịch sang nhiều thứ tiếng và in trên nhiều tờ..