» Tìm kiếm:

Mao Ngạn Anh

Con trai Mao Trach Dong qua doi Con trai Mao Trạch Đông qua đời

Mao Ngạn Thanh, người con trai còn lại duy nhất của vị cố chủ tịch sáng lập nhà nước Trung Quốc Mao Trạch Đông, đã trút hơi thở cuối cùng..