» Tìm kiếm:

Malik Peiris

Lon co the la nguon lay cum gia cam Lợn có thể là nguồn lây cúm gia cầm

Ngày 18-6, phát biểu tại hội thảo ở Liverpool (Anh) về các bệnh lây lan từ động vật sang người, giáo sư Malik Peiris - trưởng khoa virus..