» Tìm kiếm:

Main Intel D845HV

May tinh chi dung lai o che do safe mode 1 Máy tính chỉ dừng lại ở chế độ safe mode (1)

Máy tính của tôi dùng Main Intel D845HV, CPU Pen IV 1,5 GBHệ điều hành Win XP pack 1. Mọi thứ đang hoạt động bình thường.Sau khi tôi thay..