Chuong trinh hoc bong 2004 cua Maersk VN Chương trình học bổng 2004 của Maersk VN

10 SV thuộc các Trường ĐH Kinh tế, Ngoại thương, Hàng hải tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng vừa nhận được học bổng 500 USD/người từ chương..

Quan tri vien tap su tai tap doan MAERSK Co hoi cho SV sap tot nghiep Quản trị viên tập sự tại tập đoàn MAERSK: Cơ hội cho SV sắp tốt nghiệp

Tập đoàn Maersk VN (chuyên về vận tải biển, khai thác dầu khí...) vừa tổ chức “Hội thảo tuyển dụng quản trị viên tập sự”, nhằm hướng..