» Tìm kiếm:

Machu Picchu

Hieu them ve 7 ky quan moi cua the gioi Hiểu thêm về 7 kỳ quan mới của thế giới

Không có tháp Eiffel, không có tượng nữ thần Tự do và cũng không thấy cả thành cổ Acropolis trong 7 kỳ quan thế giới mới vừa được công bố.