Qui II2006 Vinaphone se nang cap he thong len EDGE Quí II/2006, Vinaphone sẽ nâng cấp hệ thống lên EDGE

Năm 2005 mạng ĐTDĐ Vinaphone đã phát triển thêm 1,1 triệu thuê bao (đạt 110% kế hoạch), tính đến hết ngày 31/12 nhà khai thác dịch vụ ĐTDĐ..