» Tìm kiếm:

Mỹ Wade Brackenbury

TPHCM Tri lieu than kinh cot song khong dung thuoc TPHCM: Trị liệu thần kinh cột sống không dùng thuốc

Lần đầu tiên phương pháp này được áp dụng tại VN (ở một phòng khám tư - ACC), do bác sĩ (BS) người Mỹ Wade Brackenbury làm giám đốc và là..