Lan song Han Quoc "Làn sóng Hàn Quốc"

TTCN - Diễn viên Jang Dong Gun vừa được tạp chí Mỹ Time chọn là diễn viên số 1 Hàn Quốc (HQ) đi cùng một bài phỏng vấn và ảnh trên bìa ấn..