» Tìm kiếm:

Mỹ Ronald Rumsfeld

Bo truong Quoc phong My Rumsfeld den Viet Nam Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld đến Việt Nam

Tối qua 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ronald Rumsfeld đã đến Hà Nội trong chuyến thăm chính thức VN. Bộ Ngoại giao thông báo chuyến thăm..