» Tìm kiếm:

Mỹ Peter Steinhauer

Nhiep anh gia Peter Steinhauer Truong thanh cung hon Viet Nhiếp ảnh gia Peter Steinhauer: Trưởng thành cùng hồn Việt

Sau hơn mười năm lặn lội khắp đất nước Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Mỹ Peter Steinhauer đã hoàn thành cuốn sách ảnh Hồn Việt trường tồn...