Chuyen vuot can cua su tu Mina Chuyện "vượt cạn" của sư tử Mina

Có 3 “chú” sư tử con vừa mới ra đời tại Thảo cầm viên Sài Gòn (TCVSG) vào ngày 21 và 22/1. Khai sinh của những “chú” sư tử này ghi..