» Tìm kiếm:

Mẫu Coupe

Hyundai ra mat Coupe va Santa Fe Hyundai ra mắt Coupe và Santa Fe

Ngày 2/10/2006, Công ty Cổ phần ô tô Hynndai Việt Nam đã chính thứ ra mắt hai model nhập khẩu nguyên chiếc: Coupe và Santa Fe. Mẫu Coupe..