» Tìm kiếm:

Mương Đào C

Kien Giang chay 7 4ha rung tram o huyen An Minh Kiên Giang: cháy 7,4ha rừng tràm ở huyện An Minh

TT (Kiên Giang) - Theo ông Nguyễn Thanh Bình, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, sau hơn bốn giờ phát cháy dữ dội, đến khoảng 14g..