» Tìm kiếm:

Máy Laptop Toshiba Satellite TOS A65S1064

Chia o dia cho Laptop 1 Chia ổ đĩa cho Laptop (1)

Tôi muốn xin hướng dẫn cho tôi cách chia ổ đĩa bằng chương trình nào dễ và tốt (giống như Ghost ... ) hay gì đó vì tôi cũng chưa rành lắm...