Vo de bao nha lai sap nhay song Vỡ đê bao, nhà lại sắp “nhảy sông”

Ở bốn ấp Đông Sơn, Đông Phú, Đông Thạnh, Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành (Hậu Giang), 170m đê bao ngăn lũ đã bị vỡ cục bộ; 70m..