» Tìm kiếm:

Lycos Europe

Sau Trojan an nau trong screensaver cua Lycos Europe Sâu Trojan ẩn náu trong screensaver của Lycos Europe

Sâu Trojan đang ẩn náu trong chương trình screensaver (bảo vệ màn hình) chống spam của hãng Lycos Europe, ""nhăm nhe"" phát tán trên..

Trojan gia dang screensaver cua Lycos Trojan giả dạng screensaver của Lycos

Một chương trình ăn cắp thông tin cá nhân, trá hình phần mềm lưu màn hình (screensaver) chống spam của hãng Lycos Europe, đang phát tán..

Lycos ngung dich vu Make love not spam Lycos ngừng dịch vụ "Make love not spam"

Chỉ 1 tuần sau khi bắt đầu cung cấp screensaver chống lại những kẻ chuyên gửi thư rác, hãng Lycos Europe phải đưa ra quyết định trên vì..

Thanh cong dau tien cua Make love not spam Thành công đầu tiên của "Make love not spam"

Screensaver chống spam này đã khống chế được một vài website liên quan đến những kẻ chuyên gửi thư rác, trong đó có bokwhdok.com và..