» Tìm kiếm:

Lycée Français

Brad Pitt ong bo ban ron Brad Pitt - ông bố bận rộn

Mặc dù bận rộn với hàng tá công việc nhưng Brad Pitt vẫn chứng tỏ mình là một ông bố có trách nhiệm khi thay mẹ Jolie đón cậu con trai lớn..