» Tìm kiếm:

Lotus Effect

Son chong ban theo nguyen ly cua la sen “Sơn” chống bẩn theo nguyên lý của lá sen

Các nhà hóa học Đức vừa phát triển một loại chất phủ mới, có tác dụng giữ cho bề mặt của đá, giấy và vải luôn sạch sẽ, dựa trên nguyên lý..