Phu nu Viet Nam dep va tot bung “Phụ nữ Việt Nam đẹp và tốt bụng”

Là Phó chủ tịch điều hành Carousel Productions Inc., nhà tổ chức cuộc thi Miss Earth, bà Lorraine E. Schuck đã cho TN biết một số vấn đề..