» Tìm kiếm:

Loretta Dunne

Bui vu tru hinh thanh tu khi nao Bụi vũ trụ hình thành từ khi nào?

Cassiopeia A là phần còn lại của một siêu tân tinh đã nổ tung cách đây 300 năm. Bằng cách sử dụng thiết bị SCUBA thuộc Kính viễn vọng James..