» Tìm kiếm:

Longhorn Saloon

Vista chua ra Microsoft da tham vong Vienna Vista chưa ra … Microsoft đã tham vọng Vienna

Mặc dù hiện nay Microsoft vẫn phải đã nỗ lực hết sức mình để cho ra mắt phiên bản hệ điều hành kế tiếp Windows Vista trong năm nay nhưng..