» Tìm kiếm:

Lolita Lebron

Nhung cuoc tan cong toa nha Quoc hoi My Những cuộc tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ

Mặc dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng toà nhà Quốc hội Mỹ vẫn là mục tiêu của những vụ tấn công phản đối chính trị hay một kẻ tâm thần nào..