» Tìm kiếm:

Linux Debian

OpenOffice doi dien nguy co bi tan cong OpenOffice đối diện nguy cơ bị tấn công

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo người dùng OpenOffice nên thật sự cẩn thận sau khi vừa có 3 lỗ hổng bảo mật trong bộ ứng dụng này được tiết..