» Tìm kiếm:

Liệu Cam Ranh

Lieu Cam Ranh co the tro thanh dac khu kinh te Liệu Cam Ranh có thể trở thành đặc khu kinh tế?

Vùng đất này gần như tách biệt với bên ngoài, nên ngay cán bộ thị xã cũng không biết được những gì đang xảy ra bên trong. Một vài người..