Thi tran SmallVille II den voi khan gia Viet Nam "Thị trấn SmallVille II" đến với khán giả Việt Nam

Phần II của bộ phim truyền hình Thị trấn SmallVille sẽ tiếp tục đến với khán giả VTV bắt đầu từ ngày 7/10 tới. 27 tập phim mới nhất sẽ lần..

Thi tran Smallville tai ngo khan gia Viet Nam "Thị trấn Smallville" tái ngộ khán giả Việt Nam

Phần 3 của bộ phim khoa học viễn tưởng Thị trấn Smallville sẽ đến với khán giả truyền hình trong tháng 7 này. Những câu chuyện kỳ thú và..