» Tìm kiếm:

Lee Yeong Ae

Gung cang gia cang cay Gừng càng già càng cay

8 năm trước, Lee Yeong Ae tạo nên cơn sốt tại Việt Nam với "Anh em nhà bác sĩ". Sau 8 năm, cô lại làm dậy lên làn sóng mới bằng loạt phim..