» Tìm kiếm:

Larry Thompson

Bi kich cua nguoi Afghanistan Bi kịch của người Afghanistan

Larry Thompson là nhân viên của Refugee International, một nhóm tình nguyện Mỹ. Dù rất thông cảm với nỗi đau và mất mát của đất nước mình..

Bush quyet cai cach DN de lay lai niem tin cua dan chung Bush quyết cải cách DN để lấy lại niềm tin của dân chúng

Trong bài phát biểu chiều qua với giới doanh nghiệp Mỹ tại phố Wall, Tổng thống George W. Bush đã kêu gọi thực hiện một loạt cải cách...