Cuu tro o TT Hue Dan buc xuc vi khong cong bang Cứu trợ ở TT-Huế: Dân bức xúc vì không công bằng

Thay vì phát cứu trợ lũ lụt cho những hộ gặp hoàn cảnh thực sự khó khăn thì tại xã Thuỷ Thanh, Hương Thuỷ, TT-Huế có những cách cấp phát..