» Tìm kiếm:

Lan Tường

Ngoc Khue va gia dinh chua thuc su cau thi Ngọc Khuê và gia đình chưa thực sự cầu thị

Báo chí đăng tin "Ngọc Khuê bị nghi ngờ đạo thơ" theo tôi đã là một sự nương nhẹ đối với Ngọc Khuê vì sự thật là Ngọc Khuê đã sao chép bài..