» Tìm kiếm:

Laden Ayman

Nhan vat so 2 Al Qaeda doa tiep tuc danh bom Anh Nhân vật số 2 Al Qaeda doạ tiếp tục đánh bom Anh

Phó tướng của trùm khủng bố Al Qaeda Osama bin Laden Ayman al-Zawahri hôm nay cảnh báo London sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công nữa..