LHP VN XV Se khong co ban giam khao nguoi nuoc ngoai LHP VN XV: Sẽ không có ban giám khảo người nước ngoài

Từ 21/11-24/11, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam 15 sẽ diễn ra tại Nam Định. Sẽ không có thành viên BGK nào là người nước ngoài như có báo đã..