» Tìm kiếm:

LHP Osian’s Cine Fan

Dien anh Viet Nam dang giam chan tai cho Điện ảnh Việt Nam đang… giậm chân tại chỗ?

Là thành viên Ban giám khảo của LHP châu Á tổ chức thường niên tại Ấn Độ, nhà phê bình lý luận điện ảnh Ngô Phương Lan vừa trở về và chị đã..