» Tìm kiếm:

Lục Ngầu

Dong Thap ba cong dan khoi kien UBND thi xa Sa Dec Đồng Tháp: ba công dân khởi kiện UBND thị xã Sa Đéc

Tòa án nhân dân thị xã Sa Đéc vừa thụ lý ba vụ khởi kiện hành chính của công dân đối với UBND thị xã Sa Đéc. Đó là các ông Lục Ngầu, Huỳnh..