» Tìm kiếm:

Lộc Hậu

Lang lai cau Làng... “lái cẩu”

Trước khi biến thành “cầy tơ bảy món”, hàng vạn chú khuyển đã “quá cảnh” ở làng Sơn Đông, xã Thành Lộc, huyện Lộc Hậu, tỉnh Thanh..