» Tìm kiếm:

Lễ Đông

Le Dong chi cua nguoi Han Quoc Lễ Đông chí của người Hàn Quốc

Đông chí (Dongji) là lễ hội báo hiệu một năm mới (theo âm lịch) lại bắt đầu đối với người Hàn Quốc. Đó là ngày mặt trời hồi sinh, ngày dài..