» Tìm kiếm:

Lạc Thổ Bắc

Ga de nhat Bac Ky Gà "đệ nhất Bắc Kỳ"

TTCN - Gà Hồ, gà Đông Cảo, gà ri là những giống gà quí của miền Bắc ... Nhưng hiện nay chỉ còn hơn 200 con tương đối thuần chủng đang được..