» Tìm kiếm:

Lưu Thiện Bá

Thi tuyen vao bang trom "Thi tuyển" vào... băng trộm

Đây là chuyện hết sức bất ngờ, được phát hiện vào cuối tháng 5/2006. Bốn học sinh nam lớp 9 trường Trung học cơ sở Lộc Thắng, Bảo Lộc, Lâm..