» Tìm kiếm:

Lưu Thị Chuyên

Su that ve Duc co chua benh bang nuoc thanh Sự thật về "Đức cô" chữa bệnh bằng nước thánh

Một học sinh lớp 9 tên là Lưu Thị Chuyên ở xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, sau khi đi rẫy về tung tin được Thánh nhập trở thành..

Chua benh bang nuoc thanh Chữa bệnh bằng "nước thánh"

Một học sinh lớp 9 tên là Lưu Thị Chuyên ở xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, sau khi đi rẫy về tung tin được Thánh nhập trở thành..

Su that ve Duc co chua benh bang nuoc thanh Sự thật về “Đức cô” chữa bệnh bằng nước thánh

Một học sinh lớp 9 tên là Lưu Thị Chuyên ở xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, sau khi đi rẫy về tung tin được Thánh nhập trở thành..