» Tìm kiếm:

Lưu Tam Tỷ

Truong Nghe Muu chon Viet Nam lam dia dao dien anh Trương Nghệ Mưu chọn Việt Nam làm địa đạo điện ảnh

Tuy đang bận rộn cho Lễ Khai mạc Olympic nhưng sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vẫn không hề gián đoạn . Theo các phóng viên..