» Tìm kiếm:

Lưu Tùng Nhân

Khong chon dung than Không chốn dung thân

Tình yêu – danh vọng – tiền tài – mê tín – thân phận con người trong thế giới tư bản, đó là chủ đề mà bộ phim truyện Hồng Kông "Không..