» Tìm kiếm:

Lưu Mạnh Hà

Bo con ong tinh uy deu dung bang gia Bố con "ông tỉnh ủy" đều dùng bằng giả

Ông Lưu Văn Thu, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên đã sử dụng bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế kế hoạch giả. Con trai ông, Lưu Mạnh Hà, đang..